اعزام وکیل

یکی از خدمات جدید و نویی که تیم وکلا به منظور سهولت و ایمنی حقوقی ارائه کرده است اعزام وکیل می باشد.

این خدمت عاملی برای به حداقل رساندن کلاهبرداری ها و ضرر و زیان ها در انواع قراداد ها و عقود می باشد. هر زمان که احساس کردید ممکن است حضور وکیلی کارآزموده در روند کار شما موثر باشد می توانید با درخواست وکیل و تعیین وقت قبلی ایمنی حقوقی خود را تضمین کنید.